Създаване на солид обекти от Civil 3D повърхнини и коридори (Видео)

Извличане на AutoCAD Solid обекти от Civil 3D повърхнина и коридор:

  • Extract Solids from Surface – чрез дебелина, отстояние от ниво и между две повърхни;
  • Extract Corridor Solids – настройка по базови линии и региони, задаване и копиране на слоеве и цветове по коридорните кодове.