Архив за етикет: Map 3D

Civil 3D и Map 3D сондажни бази данни (видео)

Взаимовръзка между Civil 3D и Map 3D при работа със сондажни бази данни:

  • Вмъкване на Civil 3D точки и конвертиране в блокове;
  • Привързване на сондажна база данни към блоковете в Map 3D;
  • Създаване на заявки към привързания файл и базата данни;
  • Създаване на повърхнина в Civil 3D по процентните съдържания.

Мрежова топология в AutoCAD Map 3D (видео)

AutoCAD Map 3D топологичен анализ на мрежи (Network Topology):

  • Създаване на мрежова топология;
  • Посока и съпротивление на елементите на топологията;
  • Най-кратък път между две точки (Shortest Path);
  • Радиално проследяване от точка (Flood Trace).