Онлайн курс Civil 3D за Пътно Проектиране 18 – 21 Октомври 2022

КАД Пойнт организира четиридневен онлайн курс по Civil 3D за Пътно Проектиране от 18 Октомври (вторник) до 21 Октомври (петък) всеки ден от 09:00 до 14:00.

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 390 лв с ДДС;

Програма на курса

Технически изисквания за курса:
1. Инсталиран Civil 3D 2023 – закупен едногодишен/тригодишен лиценз, обучителна версия (за ученици, студенти, преподаватели – https://www.autodesk.com/education/home) или 30-дневна версия (https://www.autodesk.com/products/civil-3d/free-trial)

2. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.

Създаване, редакция и визуализация на улична мрежа в Civil Site Design Plus (видео)

 • Извличане на терен и карта от сателитни данни;
 • Изграждане на оси на мрежата;
 • Създаване и редакция на пътните обекти; –
 • Добавяне на бордюрни криви с геометрия в план и профил;
 • Визуалзация и анализ на уличната мрежа в Model Viewer на CSD Plus.

Защо да надградите Civil 3D с приложение Civil Site Design?

Civil Site Design е приложение, което се инсталира върху софтуерните продукти Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD. Съществува и като самостоятелен продукт Civil Site Design Plus (вграден в AutoCAD OEM платформа).

Ако вие използвате Civil 3D за инфраструктурно проектиране, можете значително да ускорите и подобрите процеса на проектиране чрез добавяне на Civil Site Design върху Civil 3D. Ето ги и причините да направите тази крачка:

 • Civil Site Design работи с изключително дълги трасета в един файл, съдържащ всички връзки;
 • Моделът може да съдържа многобройни кръстовища, локални платна, обръщала и други инфраструктурни елементи;
 • Няколко пъти по-бързо проектиране на големи и сложни модели в сравнение със Civil 3D;
 • Вмъкване на повърхнини и сателитни снимки и връзка с Google Earth;
 • Бързо създаване и промяна на кръгови кръстовища с вътрешен и външен кръг и вливащи се оси;
 • Civil Site Design предлага нивелета за пътни обеки, а при кръстовища обединява автоматично нивелетите;
 • Динамични бордюрни криви по радиус или съществуващи оси се добавят автоматично към модела на кръстовището;
 • Улеснено проектиране на обръщала и уширения към пътните модели;
 • Едновременно представяне и редакция в много на брой прозорци за надлъжен и напречен профил на осите;
 • Интегриран Model Viewer за визуализация и анализ на модела;
 • Бързо и лесно изчисляване на обеми по отделните пътища и табличен експорт;
 • Добавяне на пътна маркировка ръчно по пикетаж или на база анализ на видимостта;
 • Поддръжка на база данни за тръбни мрежи;
 • Проектиране и анализ на канализация;
 • Проверка за пресичане на тръбни трасета;
 • Проектиране на площни (Grading) обекти с редакция на надлъжен профил и шаблон на напречен откос към терена.

Можете да опитате 30-дневна версия тук …

Онлайн Семинар – Представяне на Вашата идея чрез Autodesk Infraworks (Видео)

Онлайн семинар за Autodesk Infraworks 19 Април 2022 – Представяне на Вашата идея чрез Autodesk Infraworks:

 • Извличане и настройка на Infraworks модела;
 • Добавяне на Civil 3D и Revit модели;
 • Обмен на ГИС данни;
 • Представяне на концептуалния модел в Infraworks.

Какво ново в Civil 3D 2023

Autodesk обявиха новата версия Civil 3D 2023 с редица подобрения във функционалността в различни направления:

Grading Optimization

 • Подобрява стабилността на програмата чрез намаляване броя на Feature линиите за изграждане на модела;
 • Help Center – Нов интерфейс за по-добро разбиране на функционалността с обучителни материали и пробни модели;
 • Notification Center – Информация за процесите на оптимизация;
 • Подобрени графики и Progress лента за по-добър контрол;

Мрежи под налягане

 • Търсене по ключови думи в мрежите;
 • Представяне на допълнителна Property Set информация в етикетите;
 • Подобрения при редакция в профилни изгледи;
 • Намаляване броя на чупките в трасето чрез задаване на дължини и колена;
 • Възможност за добавяне на референтен профил в профилния изглед;

Релсови пресичания

 • Информационен етикет за надвишения, в която и да е точка от пикетажа;
 • Заместване на каталог – Можете да заместите съществуващ каталог, ако трябва да поправите грешка, смените модел или подобрите функция;

Други подобрения

 • Допълнителни Property Set функции за коридорни солиди, които могат да се използват за анализ на BIM модела в Navisworks;
 • Corridor Targeting подобрения като филтриране на откосите към повърхнини и използване на специални слоеве за автоматизиране на процеса;
 • Нов обект помощна крива в Subassembly Composer за сравняване с помощна линия и точка. Допълнителни функции за запазване дават информация кога се правят промени в assembly файла.
 • Добавени са обобщаващи таблици за количества в Project Explorer;

BIM работни процеси за инфраструктура с Civil 3D, InfraWorks и BIM Collaborate Pro (Видео)

Онлайн Семинар – BIM работни процеси за инфраструктура с Civil 3D, InfraWorks и BIM Collaborate Pro

 • Изграждане и представяне на инфраструктурния BIM модел чрез Autodesk продуктите Civil 3D и Infraworks;
 • Съвместна работа на екипа и координацията на моделите чрез BIM Collaborate Pro.

Надвишения на пътната настилка в Civil 3D (видео)

Надвишения на пътната настилка в Civil 3D при навлизане в крива:

 • Задаване на скорост по оста и файл със стандарти;
 • Таблици за максималното превишение и формули за преходите;
 • Изглед за надвишението (Superelevation View);
 • Типов напречен профил с възможност за надвишение;
 • Промяна на надвишението и обновяване на коридорния обект.

Sample Lines в Civil 3D надлъжни профили (видео)

Представяне на напречни линии на оста в надлъжния профил на Civil 3D:

 • Създаване и номериране на напречни линии (Sample Lines);
 • Редове Sectional Data в Bands на надлъжния профил;
 • Добавяне на допълнителни напречни линии;
 • Визуализация на вертикалните линии на надлъжния профил.

Работа с Offset Profiles в Civil 3D (видео)

Надвишение на ръб настилка в Civil 3D:

 • Създаване на Offset Alignment с Profile настройка спрямо централна ос с нивелета;
 • Промяна на стойностите на Offset Profile по пикетажа на оста;
 • Задаване на уширение / надвишение на коридорен обект към Offset Alignment и Profile.