Архив за етикет: Минно Проектиране

TcpTunnel CAD – Тунелни данни в CAD среда

TcpTunnel CAD е тунелна програма, работеща в CAD платформа (AutoCAD или BricsCAD), която позволява лесно да се свалят данните от тотална станция в чертожна среда с редица функционалности. Всеки проект дефинира ос в план и профил, точкови файлове, типов напречен профил и в различни формати и могат да се зададат файлове с надвишения и контролни точки в типовия профил. Има още

Webinar: КАД Пойнт продукти за Инфраструктурно проектиране (Видео)

На 16 Октомври 2015 КАД Пойнт представи Уебинар за различните софтуерни продукти, разделени на четри основни типа:

Има още

Представяне на новите Infrastructure Design Suites 2014

В тази презентация разглеждаме какви нови продукти влизат в новите пакети Infrastructure Design Suites 2014.

Civil 3D Data Shortcuts

Data Shortcuts е начин да използвате Civil 3D обекти (Повърхнини, Оси и Тръбни Мрежи) от един файл в други, без да минавате през външни файлови формати като LandXML или като копиране от един файл в друг с възможност за допускане на грешки или забиви.

Има още

Уебинар: Civil 3D за Минно Проектиране 28.03.2012 (видео)

Тук разглеждаме някои функции на AutoCAD Civil 3D 2012, които помагат на Маркшайдери и Геолози да проектират, анализират и споделят данни: