Архив за етикет: Минно Проектиране

TcpTunnel CAD – Тунелни данни в CAD среда

TcpTunnel CAD е тунелна програма, работеща в CAD платформа (AutoCAD или BricsCAD), която позволява лесно да се свалят данните от тотална станция в чертожна среда с редица функционалности. Всеки проект дефинира ос в план и профил, точкови файлове, типов напречен профил и в различни формати и могат да се зададат файлове с надвишения и контролни точки в типовия профил. Има още

Курс по AutoCAD Civil 3D за Вертикално Планиране 10-12 Май

КАД Пойнт организира курс по AutoCAD Civil 3D  зза Вертикално Планиране от 10 Май (Вторник) – 10 Май (Четвъртък) 2017 от 09:00 до 13:00 часа в София. Курсът е с продължителност 15 учебни часа.

 

Има още

Webinar: КАД Пойнт продукти за Инфраструктурно проектиране (Видео)

На 16 Октомври 2015 КАД Пойнт представи Уебинар за различните софтуерни продукти, разделени на четри основни типа:

Има още

Семинар: Новите технологии на Autodesk за Геодезия, Пътно и Минно Проектиране

„Новите технологии на Autodesk за Геодезия, Пътно и Минно Проектиране”
09 Октомври 2013 г. (Сряда), 13:30 ч.
САБ – Съюз на Архитектите в България
София, ул. Кракра 11
13:30-14:00 Регистрация
14:00-14:20 Представяне на новостите в пакетите Infrastructure Design Suite 2014;
14:20-14:50 Геодезия и Вертикална Планировка с AutoCAD Civil 3D 2014. Реализирани проекти;
14:50-15:20 Проектиране на открити рудници с AutoCAD Civil 3D 2014. Реализирани проекти;
15:20-15:40 Кафе пауза;
15:40-16:10 Пътно Проектиране с AutoCAD Civil 3D 2014. Реализирани проекти;
16:10-16:30 Използване на облачни услуги на Autodesk 360 в инфраструктурното проектиране;
16:30-17:00 Рехабилитация на пътища с Advanced Road Design 2014. Реализирани проекти.
17:00-17:15 Въпроси. Томбола с награди.
Входа е свободен – само с РЕГИСТРАЦИЯ

Представяне на новите Infrastructure Design Suites 2014

В тази презентация разглеждаме какви нови продукти влизат в новите пакети Infrastructure Design Suites 2014.