Излезе новият Civil Site Design Plus v24.10

Civil Survey Applications обявиха новата версия Civil Site Design Plus v24.10. Ето и по-важните нови функции и промени:

Нова команда Offset By Polyline в секцията Variations в прозореца Design Data. Вече не задължително да създавате ос (Alignment), за да отместите даден код от типовия напречен профил, а можете да изберете полилиния от модела. Като още настройки в прозореца имате:

  • Add. Offset – Допълнително уширение като цифрова стойност;
  • Max. Offset – Проверка за обхват на уширението;
  • Offset Method – Дали да се използва най-близката или най-далечната точка, когато полилинията се среща повече от един път.

Подобрения в прозореца за надвишения (Superelevation) правят по-лесна Вашата работа при прилагане на надвишения (наклони) и уширения (отстояния):

  • За да се ориентирате по-лесно, всяко начало и край крива в таблицата са оцветени в червено, а съседните криви се редуват в бяло и светло сиво;
  • При табличните уширения вече не е нужно да смятате ръчно и да попълвате всички съседни редове. Можете да оставите празен ред и CSD Plus ще го интерполира автоматично в модела;
  • Двупосочна връзка на таблицата с MS Excel.

Новият бутон „Add Regions“ в Model Builder позволява да отбележите начало и край на региона с една команда, вместо в два отделни бутона, както беше досега.

Новото 4K текстово мащабиране позволява на Civil Site Design Plus интерфейса (прозорци, падащи списъци и др.) да се визуализира коректно при смяна на разделителната способност на екрана.