Архив на: Blagoy Ovcharov

Онлайн Семинар – Civil 3D Grading Optimization (видео)

КАД Пойнт онлайн семинар за новата функционалност Grading Optimization в Civil 3D 2022 за автоматична оптимизация на терена при вертикално планиране, отводняване и при различни конструкции.

Разглеждат се три задачи в Civil 3D и се представят в Infraworks:

 • Създаване на водосборник;
 • Отвеждане на водите при соларен парк;
 • Паркинг с подпорни стени.

Civil 3D Hydraflow Express Extension (видео)

Hydraflow Express е разширение в Civil 3D, с което можете да пресмятате водостоци, шахти, канали, водосборници и друга геометрия чрез задаване на входни параметри и представяне на графика и таблица с изходните (калкулирани) стойности.

В това видео разглеждаме анализ на параметрите на водосток при зададени начални стойности на геометрията на пътя и тръбата и на количеството валежи.

Варианти (Proposals) в Autodesk Infraworks (видео)

Създаване на варианти (Proposals) в Autodesk Infraworks:

 • Master вариант, който ни предоставя Infraworks при сваляне на дадена територия чрез Model Builder;
 • Създаване на допълнителни проектни варианти и преглед на елементите в Data Sources на съответния Infraworks вариант;
 • Гледни точки (Bookmarks) и филмчета (Storyboards) са константни за различните варианти (Proposals).

Рефериращи компоненти в Civil 3D етикети (видео)

В това видео ще видите как се създават етикети в Civil 3D, които съдържат референтни компоненти, чиято цел е да прочетат информация от външни за тях Civil 3D обекти.

 • Добавяне на етикет към проектна повърхнина;
 • Добавяне на допълнителен компонент, който чете от теренната повърхнина;
 • Създаване на ос и компонент в етикета, който реферира към осовия обект.

Мрежова топология в AutoCAD Map 3D (видео)

AutoCAD Map 3D топологичен анализ на мрежи (Network Topology):

 • Създаване на мрежова топология;
 • Посока и съпротивление на елементите на топологията;
 • Най-кратък път между две точки (Shortest Path);
 • Радиално проследяване от точка (Flood Trace).

AutoCAD Raster Design функционалност (видео)

Работа с AutoCAD Raster Design:

 • Вмъкване на сканирани изображения;
 • Георефериране чрез World файл;
 • Конвертиране в два цвята (черно и бяло);
 • Подобрения на сканираното изображение;
 • Полуавтоматична векторизация;

Civil Site Design European Digital Conference 2021 (видео)

Можете да видите на видео запис отделните сесии от Civil Site Design European Digital Conference 2021, който се проведе онлайн на 03 и 04 Ноември 2021:

 • Project Assist AI;
 • BIM in Civil Site Design;
 • New Features Part 1 & 2;
 • Survey in Civil Site Design;
 • Project Examples 1 & 2;
 • Future of Civil Site Design.

Разпечатване в AutoCAD

В тази статия ще разгледаме начините за печат в AutoCAD от моделното или от хартиеното пространство (Model & Paper Space).

1.Разпечатване от моделно пространство

Стартира се от команда Plot и се визуализира диалоговия прозорец Plot – Model. От падащия списък с локални принтери/плотери и AutoCAD драйвери изберете DWG To PDF – драйвер за създаване на PDF файл.

От Paper size секцията изберете ISO A2 (420 x 594 MM) от дългия списък с графични формати. Можете да създавате потребителски формати за печат (размери и отстояния) от бутона Properties срещу драйвера DWG To PDF.pc3. От секцията What to plot изберете Window и натиснете бутона Window. AutoCAD ще представи моделното пространство за посочване на горна лява и долна дясна точка на полето за принтиране.

Вижте повече …

Работа с AutoCAD блокове

Блоковете в AutoCAD (команда Block) са удобно средство за групиране на повтарящи се графични елементи и с възможност за добавяне на атрибутна информация. Те могат да се вмъкват в модела или чертожните листове и така да се създават инстанции (референции) на дефинирания блок.

I. Подготовка за дефиниция на AutoCAD блок

За създаване на AutoCAD блок са необходими входни елементи (графични и атрибутни), които да го изградят. В празен DWG файл изберете команда Circle (съкратено „C”), напишете „0,0“ за координати на центъра и „1“ за радиус. След това направете Zoom -> Extend последователност, за да намерите окръжността с радиус 1 в нулевата точка.

Изберете команда ATTDEF за стартиране на Attribute Definition диалогов прозорец. В него попълнете полета Tag: „Elevation”, Prompt: “Type the Elevation и Default: “0”. В Text height запишете стойността „2.5“ за големина на атрубута и оставете включена опцията Specify on-screen. Изберете OK в прозореца Attribute Definition и отбележете точка за вмъкване на атрибута вдясно от окръжността. Така вече имате две обекта (един геометричен и един атибутен), които ще влязат в състава на блока.

Вижте повече …