Архив на категория: AutoCAD Civil 3D

Sample Lines в Civil 3D надлъжни профили (видео)

Представяне на напречни линии на оста в надлъжния профил на Civil 3D:

 • Създаване и номериране на напречни линии (Sample Lines);
 • Редове Sectional Data в Bands на надлъжния профил;
 • Добавяне на допълнителни напречни линии;
 • Визуализация на вертикалните линии на надлъжния профил.

Работа с Offset Profiles в Civil 3D (видео)

Надвишение на ръб настилка в Civil 3D:

 • Създаване на Offset Alignment с Profile настройка спрямо централна ос с нивелета;
 • Промяна на стойностите на Offset Profile по пикетажа на оста;
 • Задаване на уширение / надвишение на коридорен обект към Offset Alignment и Profile.

Настройки и стилове по условие на Civil 3D обекти (видео)

 • Command секция при точки, повърхнини и оси при Settings в Toolspace прозорец;
 • Съкращаване на Description опция за точки;
 • Преименуване и задаване на стил на повърхнина;
 • Смяна на стил за надписване на оси.

Онлайн курс Civil 3D за Пътно Проектиране 07 – 11 Февруари (09:00 – 13:00)

КАД Пойнт организира петдневен онлайн курс по Civil 3D за Пътно Проектиране от 07 Февруари (Понеделник) до 11 Февруари (Петък) всеки ден от 09:00 до 13:00.
Продължителността на курса е 5 дни – общо 25 учебни часа;
Цена: 390 лв с ДДС;
Програма на курса

Технически изисквания за курса:
1. Инсталиран Civil 3D 2022 – закупен едногодишен/тригодишен лиценз, обучителна версия (за ученици, студенти, преподаватели – https://www.autodesk.com/education/home) или 30-дневна версия (https://www.autodesk.com/products/civil-3d/free-trial)

2. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.

Civil 3D и Map 3D сондажни бази данни (видео)

Взаимовръзка между Civil 3D и Map 3D при работа със сондажни бази данни:

 • Вмъкване на Civil 3D точки и конвертиране в блокове;
 • Привързване на сондажна база данни към блоковете в Map 3D;
 • Създаване на заявки към привързания файл и базата данни;
 • Създаване на повърхнина в Civil 3D по процентните съдържания.

Таблични обекти в Civil 3D (видео)

Създаване на таблици от Civil 3D обекти като точки и повърхнини:

 • Split Table – разделяне на дълги таблици на подтаблици;
 • Видимост на обектите в таблицата;
 • Настройки на надписи и съдържание;
 • Добавяне и настройки на нова колона.

Civil 3D Hydraflow Express Extension (видео)

Hydraflow Express е разширение в Civil 3D, с което можете да пресмятате водостоци, шахти, канали, водосборници и друга геометрия чрез задаване на входни параметри и представяне на графика и таблица с изходните (калкулирани) стойности.

В това видео разглеждаме анализ на параметрите на водосток при зададени начални стойности на геометрията на пътя и тръбата и на количеството валежи.

Рефериращи компоненти в Civil 3D етикети (видео)

В това видео ще видите как се създават етикети в Civil 3D, които съдържат референтни компоненти, чиято цел е да прочетат информация от външни за тях Civil 3D обекти.

 • Добавяне на етикет към проектна повърхнина;
 • Добавяне на допълнителен компонент, който чете от теренната повърхнина;
 • Създаване на ос и компонент в етикета, който реферира към осовия обект.

AutoCAD Raster Design функционалност (видео)

Работа с AutoCAD Raster Design:

 • Вмъкване на сканирани изображения;
 • Георефериране чрез World файл;
 • Конвертиране в два цвята (черно и бяло);
 • Подобрения на сканираното изображение;
 • Полуавтоматична векторизация;