Архив на категория: AutoCAD Civil 3D

Онлайн семинар 25.01.2024 – BIM Collaborate Pro for Civil 3D – Колаборация на инфраструктурния екип

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на BIM Collaborate Pro for Civil 3D за екипна работа на инфраструктурните специалисти в облачната среда на Autodesk.

25 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Създаване на солид обекти от Civil 3D повърхнини и коридори (Видео)

Извличане на AutoCAD Solid обекти от Civil 3D повърхнина и коридор:

 • Extract Solids from Surface – чрез дебелина, отстояние от ниво и между две повърхни;
 • Extract Corridor Solids – настройка по базови линии и региони, задаване и копиране на слоеве и цветове по коридорните кодове.

Какво ново в Civil 3D 2024

Autodesk обявиха новата Civil 3D 2024 версия с редица подобрения:

 • Улеснено зареждане и управление на Subassembly елементи в Toolspace палета на Civil 3D 2024;
 • Property Set секция в Project Explorer с поддръжка на специфични атрибути на елементите в модела;
 • Подобрени връзки в Civil 3D мрежите под налягане (колена, тройници и др.), лесно завъртане на клон и добавени нови блокове и щриховки за представяне на вертикални участъци и фитинги;
 • Подобрени настройки при импорт от ArcGIS и възможност за създаване на AutoCAD геометрия – точки, полилинии и полигони;
 • Подобрения при коридорни преходи – заключване на дължината преди отместване по пикетажа, пренареждане на листа с преходи, Zoom и Pan намиране на обект и добавена API функционалност за създаване и управление на преходи;
 • API функционалност за релсови обръщачи.

Вижте повече …

Civil 3D Cropped Surface (видео)

Кратко видео за Cropped Surface командата в Civil 3D. Можете да я използвате за изрязване на определена част от голяма повърхнина и да работите по-лесно по текущи задачи.

Изрязаната повърхнина може да се запази в:

 • Изцяло нов DWG (трябва да се избере шаблон – DWT файл);
 • Отворен на заден план модел, незаписан все още на диска;
 • Съществуващ DWG файл, записан на диска.

Какво ново в Civil 3D 2023.2

Autodesk обявиха новата Civil 3D 2023.2 с някои много полезни нови функции, които да оптимизират работния процес:

 • Преходи в коридорните обекти – Имате възможност безпроблемно да преизползвате различни видове коридорни преходи и чрез удобни манипулатори или табличен редактор да ги вмъквате в коридорния обект;
 • Тръби под налягане – Можете да свързвате тръби под налягане с гравитачни структури и да надписвате свойствата и на двата вида мрежи;
 • Subassembly Composer – Добавено е управление на версията на създавания компонент и е подобрена кодификацията на точкови, линейни и площни кодове чрез избор от библиотека;
 • Подобрения в представянето – В нoвата версия Civil 3D 2023.2 е оптимизирано времето за намиране и промяна на повече на брой елементи и е подобрено регенерирането на обектни надписи в следствие на Pan и Zoom;
 • Geotechnical Modeler Extension – Добавен е импорт на потребителски CSV файлове и е подобрено разпознаването на полетата;
 • В новата версия Civil 3D 2023.2 вече се поддържа Property Set и Catchment свойства в Project Explorer (допълнение за потребителите на AEC Collection).

Autodesk AEC Collection за сградно и инфраструктурно проектиране (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk AEC Collection:

 • Revit за сградно проектиране;
 • Infraworks и Civil 3D за инфраструктурно проектиране;
 • Navisworks за изследване на моделите;
 • Autodesk Docs за обмен на данни между екипите.

Онлайн курс Civil 3D за Пътно Проектиране 18 – 21 Октомври 2022

КАД Пойнт организира четиридневен онлайн курс по Civil 3D за Пътно Проектиране от 18 Октомври (вторник) до 21 Октомври (петък) всеки ден от 09:00 до 14:00.

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 390 лв с ДДС;

Програма на курса

Технически изисквания за курса:
1. Инсталиран Civil 3D 2023 – закупен едногодишен/тригодишен лиценз, обучителна версия (за ученици, студенти, преподаватели – https://www.autodesk.com/education/home) или 30-дневна версия (https://www.autodesk.com/products/civil-3d/free-trial)

2. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.

Защо да надградите Civil 3D с приложение Civil Site Design?

Civil Site Design е приложение, което се инсталира върху софтуерните продукти Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD. Съществува и като самостоятелен продукт Civil Site Design Plus (вграден в AutoCAD OEM платформа).

Ако вие използвате Civil 3D за инфраструктурно проектиране, можете значително да ускорите и подобрите процеса на проектиране чрез добавяне на Civil Site Design върху Civil 3D. Ето ги и причините да направите тази крачка:

 • Civil Site Design работи с изключително дълги трасета в един файл, съдържащ всички връзки;
 • Моделът може да съдържа многобройни кръстовища, локални платна, обръщала и други инфраструктурни елементи;
 • Няколко пъти по-бързо проектиране на големи и сложни модели в сравнение със Civil 3D;
 • Вмъкване на повърхнини и сателитни снимки и връзка с Google Earth;
 • Бързо създаване и промяна на кръгови кръстовища с вътрешен и външен кръг и вливащи се оси;
 • Civil Site Design предлага нивелета за пътни обеки, а при кръстовища обединява автоматично нивелетите;
 • Динамични бордюрни криви по радиус или съществуващи оси се добавят автоматично към модела на кръстовището;
 • Улеснено проектиране на обръщала и уширения към пътните модели;
 • Едновременно представяне и редакция в много на брой прозорци за надлъжен и напречен профил на осите;
 • Интегриран Model Viewer за визуализация и анализ на модела;
 • Бързо и лесно изчисляване на обеми по отделните пътища и табличен експорт;
 • Добавяне на пътна маркировка ръчно по пикетаж или на база анализ на видимостта;
 • Поддръжка на база данни за тръбни мрежи;
 • Проектиране и анализ на канализация;
 • Проверка за пресичане на тръбни трасета;
 • Проектиране на площни (Grading) обекти с редакция на надлъжен профил и шаблон на напречен откос към терена.

Можете да опитате 30-дневна версия тук …