Архив за етикет: Civil Site Design

Излезе новият Civil Site Design Plus v24.10

Civil Survey Applications обявиха новата версия Civil Site Design Plus v24.10. Ето и по-важните нови функции и промени:

Нова команда Offset By Polyline в секцията Variations в прозореца Design Data. Вече не задължително да създавате ос (Alignment), за да отместите даден код от типовия напречен профил, а можете да изберете полилиния от модела. Като още настройки в прозореца имате:

 • Add. Offset – Допълнително уширение като цифрова стойност;
 • Max. Offset – Проверка за обхват на уширението;
 • Offset Method – Дали да се използва най-близката или най-далечната точка, когато полилинията се среща повече от един път.

Подобрения в прозореца за надвишения (Superelevation) правят по-лесна Вашата работа при прилагане на надвишения (наклони) и уширения (отстояния):

 • За да се ориентирате по-лесно, всяко начало и край крива в таблицата са оцветени в червено, а съседните криви се редуват в бяло и светло сиво;
 • При табличните уширения вече не е нужно да смятате ръчно и да попълвате всички съседни редове. Можете да оставите празен ред и CSD Plus ще го интерполира автоматично в модела;
 • Двупосочна връзка на таблицата с MS Excel.

Новият бутон „Add Regions“ в Model Builder позволява да отбележите начало и край на региона с една команда, вместо в два отделни бутона, както беше досега.

Новото 4K текстово мащабиране позволява на Civil Site Design Plus интерфейса (прозорци, падащи списъци и др.) да се визуализира коректно при смяна на разделителната способност на екрана.

Civil Site Design Plus – Част 2 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 2 от 3) се продължава с изграждане и редакция на базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Промяна на параметрите на пътния обект;
 • Редакция на земна основа;
 • Надлъжни и напречни профили;
 • Обеми и анализ на видимост;
 • Пътна маркировка.

Civil Site Design Plus – Част 1 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 1 от 3) се изгражда и редактира базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Точки и повърхнини;
 • Оси и надлъжни профили;
 • Типови напречни профили;
 • Редакция на модела.

Създаване, редакция и визуализация на улична мрежа в Civil Site Design Plus (видео)

 • Извличане на терен и карта от сателитни данни;
 • Изграждане на оси на мрежата;
 • Създаване и редакция на пътните обекти; –
 • Добавяне на бордюрни криви с геометрия в план и профил;
 • Визуалзация и анализ на уличната мрежа в Model Viewer на CSD Plus.

Защо да надградите Civil 3D с приложение Civil Site Design?

Civil Site Design е приложение, което се инсталира върху софтуерните продукти Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD. Съществува и като самостоятелен продукт Civil Site Design Plus (вграден в AutoCAD OEM платформа).

Ако вие използвате Civil 3D за инфраструктурно проектиране, можете значително да ускорите и подобрите процеса на проектиране чрез добавяне на Civil Site Design върху Civil 3D. Ето ги и причините да направите тази крачка:

 • Civil Site Design работи с изключително дълги трасета в един файл, съдържащ всички връзки;
 • Моделът може да съдържа многобройни кръстовища, локални платна, обръщала и други инфраструктурни елементи;
 • Няколко пъти по-бързо проектиране на големи и сложни модели в сравнение със Civil 3D;
 • Вмъкване на повърхнини и сателитни снимки и връзка с Google Earth;
 • Бързо създаване и промяна на кръгови кръстовища с вътрешен и външен кръг и вливащи се оси;
 • Civil Site Design предлага нивелета за пътни обеки, а при кръстовища обединява автоматично нивелетите;
 • Динамични бордюрни криви по радиус или съществуващи оси се добавят автоматично към модела на кръстовището;
 • Улеснено проектиране на обръщала и уширения към пътните модели;
 • Едновременно представяне и редакция в много на брой прозорци за надлъжен и напречен профил на осите;
 • Интегриран Model Viewer за визуализация и анализ на модела;
 • Бързо и лесно изчисляване на обеми по отделните пътища и табличен експорт;
 • Добавяне на пътна маркировка ръчно по пикетаж или на база анализ на видимостта;
 • Поддръжка на база данни за тръбни мрежи;
 • Проектиране и анализ на канализация;
 • Проверка за пресичане на тръбни трасета;
 • Проектиране на площни (Grading) обекти с редакция на надлъжен профил и шаблон на напречен откос към терена.

Можете да опитате 30-дневна версия тук …

Civil Site Design European Digital Conference 2021 (видео)

Можете да видите на видео запис отделните сесии от Civil Site Design European Digital Conference 2021, който се проведе онлайн на 03 и 04 Ноември 2021:

 • Project Assist AI;
 • BIM in Civil Site Design;
 • New Features Part 1 & 2;
 • Survey in Civil Site Design;
 • Project Examples 1 & 2;
 • Future of Civil Site Design.

Civil Site Design – Изкуствен Интелект с Project Assist

Изкуственият Интелект (Artificial Intelligence) представлява компютърна симулация на човешки интелектуални процеси като обучение и решаване на проблеми. Тази технология набра невероятна скорост в последните години и от изследователската сфера достигна до приложната и в частност до софтуерните продукти за проектиране.

Екипът от разработчици на Civil Survey Solutions следват еволюцията на изкуствения интелект и вградиха модула Project Assist в последната Civil Site Design v21 в помощ на пътните проектанти (в CSD v20 Project Assist беше beta версия). Тази фунцкионалност е налична върху всички платформи AutoCAD, Civil 3D, BricsCAD, както и върху самостоятелния Civil Site Design Plus (изграден чрез AutoCAD OEM).

Инфраструктурно Проектиране със Civil Site Design v21 (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме основните функции за изграждане на инфраструктурни модели с програмата Civil Site Design v21:

 • Изграждане на типови напречни профили;
 • Бързо редактиране на нивелети на оси и бордюри;
 • Извличане на информация от CSD модела;
 • Изследване и представяне в Model Viewer;