Архив за етикет: Геодезия

TcpScancyr за тунелни облаци от точки

TcpScancyr за тунели е програма за създаване, редакция и анализ на сечения от сканирани облаци от точки. В него могат да се добавят и допълнителни входни данни като хоризонтална и вертикална геометрия на оста, типови напречни профили от и до пикетаж, надвишения и др.

Има още

TcpTunnel – Тунелни данни в геодезическия инструмент

TcpTunnel е приложение, което се инсталира на стандартна или моторизирана тотална станция, и добавя редица възможности за създаване и извличане на теоритична и действителна тунелна геометрия:

 

Има още

Webinar: КАД Пойнт продукти за Инфраструктурно проектиране (Видео)

На 16 Октомври 2015 КАД Пойнт представи Уебинар за различните софтуерни продукти, разделени на четри основни типа:

Има още

Добавяне на проектни точки (Видео)

В този видео пример ще видите създаване на проектни точки в точкова група от проектната повърхнина. След това точките могат да се експортират към текстови файл или да се вмъкнат като таблица в моделното пространство: Има още

Представяне на новите Infrastructure Design Suites 2014

В тази презентация разглеждаме какви нови продукти влизат в новите пакети Infrastructure Design Suites 2014.

Infrastructure Design Suite Premium Предимства (Видео)

AutoCAD Civil 3D 2013 е изключително полезен при техническото изготвяне на инфраструктурния проект. Ако обаче искате да създадете идеен проект или да обогатите техническия проект с визуализация можете да използвате пакета Infrastructure Design Suite Premium. Чрез добавените в него продукти Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Navisworks Simulate и AutoCAD Raster Design Вашият технически проект ще придобие допълнителна стойност. В приложения линк можете да видите 5 рекламни филма на Autodesk, които добре илюстрират предимствата на пакета, тъй като са представени от проектантски фирми, които са внедрили допълнителните ползи в своята работа: Infrastructure Design Suite Premium Предимства (Видео)

AutoCAD WS поддържа AutoCAD Civil 3D файлове

Мобилната платформата AutoCAD WS вече поддържа файлове направени с AutoCAD Civil 3D.
Ето и повече информация на блога на AutoCAD WS: http://www.autocadws.com/blog/autocad-civil-3d-drawings-now-supported-on-autocad-ws/

Копиране на Assembly в Civil 3D 2013

В предишни версии на AutoCAD Civil 3D при копиране на Assembly или Subassembly новият елемент автоматично получаваше същото име, но с цифра в скоби след името. Дори и да преименувате елемента, следващия път като го отворите, той ще е отново с цифра. Просто тогава не можеше да се повтарят имената на Subassembly елемнти в различни Assembly и това беше много неудобно.

В новата 2013 версия този проблем е оправен и когато копирате Assembly, неговите Subassembly елементи се наричат по същия начин, както в оригинала, а не както преди – Пътно Платно (1), (2) и т.н.

Уебинар: Какво ново в Civil 3D 2013 – 01.06.2012 (видео)

Представени са новите функции на AutoCAD Civil 3D 2013 за проектиране на повърхнини, тръбни мрежи под налягане и жп и пътни коридори.