Civil Site Design Plus (Част 3 от 3) Видео

В този последен онлайн семинар (Част 3 от 3) за Civil Site Design Plus разглеждаме:

  • Динамични кръстовища;
  • Рехабилитация на съществуващ път.