Sample Lines в Civil 3D надлъжни профили (видео)

Представяне на напречни линии на оста в надлъжния профил на Civil 3D:

  • Създаване и номериране на напречни линии (Sample Lines);
  • Редове Sectional Data в Bands на надлъжния профил;
  • Добавяне на допълнителни напречни линии;
  • Визуализация на вертикалните линии на надлъжния профил.