Надвишения на пътната настилка в Civil 3D (видео)

Надвишения на пътната настилка в Civil 3D при навлизане в крива:

  • Задаване на скорост по оста и файл със стандарти;
  • Таблици за максималното превишение и формули за преходите;
  • Изглед за надвишението (Superelevation View);
  • Типов напречен профил с възможност за надвишение;
  • Промяна на надвишението и обновяване на коридорния обект.