Команди Boundary Trim и Boundary Break в Map 3D (видео)

Изрязване (Trim) и Счупване (Break) на елементи по граница в Map 3D:

  • Задаване на граница и елементи за Trim;
  • Задаване на граница и елементи за Break;
  • Използване на команди MAPTRIM и MAPBREAK в Civil 3D.