AutoCAD Document Properties & Fields (Видео)

Настройка на потребителски параметри в AutoCAD Document Properties и тяхното вмъкване в чертежа като полета (Fields):