Civil 3D Profile Views and Sheets (Видео)

Създаване и промяна на профилни изгледи. Добавяне на Frames и чертежи с профил и ситуация.