Civil Site Design Plus – Points and Surfaces (Видео)

Вмъкване на точкови файлове в Civil Site Design Plus и работа с точкови групи и теренни повърхнини: