Carlson SurvCE – Връзка с Геодезически Инструменти

Carlson SurvCE 2.5+ е Windows CE базирано средство за извличане на геоданни и е специализиран за Геодезисти и Маркшайдери. SurvCE 2.5+ поддържа всички основни тотални станции и GPS приемници.

Tab-базирано меню. Всички команди са видими във всяко меню, което премахва нуждата от навигация със стрелки по екрана.

Инструментно извикване.  Когато натиснете иконата на инструмента, вие ще видите типове с настройки на инструмента, които да използвате за вашето измерване.  Можете да запазвате тип настройка, за да я използвате в бъдеще.

Field to Finish команда – Позволява ви да изчертавате автоматично линии свързващи точки със специални кодове. Редактор на raw файлове с възможност за проверка.

По-добро представяне на точките. Могат да се изобразяват в два размера с избор на показване на номера, котата и описанието на точката. Пълен избор на Zoom, Pan.

SurvCE може да пресмята обеми между две повърхнини, които да бъдат определени от графични обекти или от Carlson TIN файлове.

Изобразяване на точките на екрана чрез заснемане или вмъкване. Няма нужда да превключвате между изгледи, за да наблюдавате точките. В GPS mode вие можете да проследявате вашата позиция.

Можете да използвате команден ред на екрана. Можете да изобразявате полилинии, точки върху полилинии, изтривате и завъртате полилинии, редактирате полигони и посоки, откривате точки по номер и замразявате слоеве. Работата е сходна с AutoCAD.

Някои GPS приемници имат възможност за запазване и извикване на настройки за модем, осъществяващи интерфейс за превключване на връзка към различни станции в GPS мрежата.

Стандартни и автоматични тотални станции и GPS драйвъри. Raw файлове в RW5 формат за тотални станции и GPS работа.

SurvCE 2 поддържа няколко GPS мрежови протоколи като NTRIP, TCP и UDP.

Static Data Collection за GPS, запазване на файлове в реално време.

GEOID 99 (US) и EGM 96 (Worldwide) поддръжка за GPS.

Разнообразни координатни системи. Декартови и UTM към Lat/Long трансформации.

Калкулатор. Автоматични математични изрази.

Офис софтуер за сваляне с Raw редактиране и извличане (Carlson X-Port).

Графика в реално време – Точки и линии се появяват на екрана по време на измерването.

Команден ред в Графичен режим с подобни на AutoCAD команди, включително и контрол на слоеве.

Поддръжка на LandXML точки, терен, оси, профили и сечения.

Импорт и Експорт на DXF -AutoCAD и Microstation файлове, SHP файлове за ESRI GIS приложения и в LandXML файлове.

Осови линии и профили могат да се импортират от TDS/SDR/LDD формати.

Вашият коментар