Autodesk Vehicle Tracking 2015

Autodesk Vehicle Tracking 2015 се използва за транспортен анализ за проследяване на пътните трасета при извънгабаритни превозни средства, за проектиране на паркоместа и кръгови кръстовища.  Приложението се инсталира върху 2014 или 2015 версия на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD Utility Design.

Autodesk Vehicle Tracking 2015 използва обширна база данни с повече от 500 проектни транспортни средства от цял свят. За всяко превозно средство от библиотеката, програмата показва диаграма с информация за геометричните параметри като разстояние между осите, проектна скорост, ъгъл на завъртане на колелетата и много други. Ако желаете да използвате превозно средство, което не е в наличните библиотеки, можете да копирате съществуващо и да промените параметрите му спрямо проектните изисквания.

TrackingПътят на превозното средство се нанася чрез характерни точки, като Autodesk Vehicle Tracking се грижи проектното трасе да е съобразено с геометрията на избраното превозно средство. В план се визуализират граничните линии на зоната на застъпване и се дава възможност за динамична корекция на трасето.
В Autodesk Vehicle Tracking са налични средства за анимиране, както двумерно в план и в профил, така и от тримерна камера, закачена за превозното средство, на разстояние зад него или по допълнително добавено трасе в близост до изследвания път.
ParkingДруга важна функционалност на Autodesk Vehicle Tracking 2015 е възможността за добавяне на динамични паркоместа. Налични са няколко стандарта по отношение на ширините на паркоместата и островите, като можете да добавите потребителски промени спрямо проектните изисквания. Могат да се изчертават двустранни или едностранни паркоместа, а чрез техните манипулатори да се променя геометрията, за да се приложат точно в границите на паркинга. След това могат да се дефинират инвалидни паркоместа и да се извлече таблична спецификация на всички места в паркинга.

RoundaboutAutodesk Vehicle Tracking 2015 добавя функционалност за проектиране на кръгови кръстовища. Ако се работи в среда на AutoCAD Civil 3D, геометрията на кръстовището се изгражда от осови линии, като предложените нивелетни профили могат да се оптимизират спрямо зададена теренна повърхнина. Създаденият коридорен обект е динамично обвързван с осите и предложените профили и може да се използва за създаване на проектна повърхнина. Добавят се и таблици с елементи на кривите, пътни знаци на характерни места в кръстовището, както и острови с пешеходни ленти на входящите оси в кръстовището