Новите функции на AutoCAD Civil 3D 2013 за Железопътно Проектиране

AutoCAD Civil 3D 2013 съдържа нов тип ос (Railroad Alignment), в който може да се зададе ширината на релсите и проектната скорост в отделни участъци на трасето. При изчертаване на трасето в план, може да се настрои програмата да проверява минималните радиуси и преходни участъци за съответната крива при задедените скорости на участъците. Това се извършва чрез автоматична проверка от файл с предварително настроени параметри, които могат да се променят съобразно изискванията на проекта.

Участъците, които не отговарят на условията се отбелязват с жълт маркер в плана и проектантът има възможност да оптимизира трасето или да намали проектната скорост, за да удовлетвори критериите.

В този стандартен файл са зададени и критериите за надвишение на релсите при хоризонтални криви. Максималното надвишение може да се оформи по зададени формули или от таблични данни от скоростта в участъка и радиуса на съответната крива.

В новата версия AutoCAD Civil 3D 2013 е добавен нов типов напречен профил за железопътно проектиране, който се прилага по зададеното трасе и нивелета и може да се надвишава в хоризонталните криви по централна ос или по вътрешната или външна релса. По създадения коридорен обект в  AutoCAD Civil 3D могат да се пресметнат количествата на вложените материали и да се оформят напречните сечения в подходящ мащаб и надписване.

С новата функция Drive може да се направи виртуална разходка по проектиран железопътен участък, а с Visibility Check да се разгледат потенциалните проблемни места с малка видимост.

Вашият коментар