Civil 3D Data Shortcuts

Data Shortcuts е начин да използвате Civil 3D обекти (Повърхнини, Оси и Тръбни Мрежи) от един файл в други, без да минавате през външни файлови формати като LandXML или като копиране от един файл в друг с възможност за допускане на грешки или забиви.

За да използвате тази функция трябва да сте създали поне една повърхнина, ос или тръбен обект, да се записали файла и да следвате следния ред:

1) В Prospector секцията на Toolspace трябва да изберете Data Shortcuts и с десен бутон да стартирате командата New Data Shortcuts Project Folder, където да зададете името на директорията, която ще се складират обектите. По условие в Civil 3D новата директория се създава в C:\Civil 3D Projects.

2) Пак в Prospector секцията на Toolspace трябва да изберете Data Shortcuts и с десен бутон да стартирате командата Create Data Shortcuts. В диалоговия прозорец трябва да посочите кои обекти искате да добавите и след като натиснете OK, те ще се появят в списъка Data Shortcuts в Toolspace.

3) Като отворите нов файл, списъкът Data Shortcuts в Toolspace ще е активен и с десен клик върху съответния обект можете да изберете Promote, за да създадете копие на обекта в новия файл. Можете също да изберете Open Source Drawing и да редактирате оригиналния обект.

Data Shortcuts е удобно средство, когато работите в по-обемен проект, който изисква много на брой DWG файлове, които да включват различни обекти.

Вашият коментар