Настройки и стилове по условие на Civil 3D обекти (видео)

  • Command секция при точки, повърхнини и оси при Settings в Toolspace прозорец;
  • Съкращаване на Description опция за точки;
  • Преименуване и задаване на стил на повърхнина;
  • Смяна на стил за надписване на оси.