AutoCAD CTB – Color Dependent Styles (Видео)

Използване на цветовете на обектите в AutoCAD за плотиране на дебелините на линиите (чрез CTB файлове – Color Dependent Styles)