AutoCAD UCS Command (Видео)

Кратко видео как да използваме UCS командата в AutoCAD и AutoCAD LT, за да чертаем по-лесно под различен ъгъл в потребителска координатна система: