AutoCAD Design Center (видео)

С инструмента AutoCAD Design Center можете да извличате стилове от други DWG файлове във вашия текущ чертеж и да създавате Tool Palettes от избрани блокове: