Civil 3D Pressure Pipes (Видео)

Създаване на мрежи под налягане в Civil 3D, редакция на трасето и представяне на елементите в надлъжен профил: