AutoCAD Block & Attribute Definition and Extraction (Видео)

Кратко видео за дефиниция на блокове и атрибути и извличане на информация от тях: