Civil 3D Subassembly Codes (Видео)

Създаване на геометрия в Civil 3D Subassembly Composer, прехвърляне в Civil 3D и настройки на точковите и линейни кодове: