Какво ново в AutoCAD Civil 3D 2017

AutoCAD Civil 3D 2017

AutoCAD Civil 3D 2017 има редица нови и подобрени функции за създаване на по-пълен инфраструктурен Строително Информационен Модел.
Новостите в AutoCAD Civil 3D 2017 са групирани в три основни направления:

Управление на проекта

Рефериране към стилове във външни файлове – Тази нова функция Ви позволява да промените даден стил в един файл (DWG или DWT) и промените да се отразят във всеки един проект, в който този стил е рефериран. В предишните версии беше възможно само да се импортират стилове, но не и да се реферират.
Запазване на реферирани повърхнини – Ако работите с Data Reference повърхнини, вече имате възможност да ги вграждате в модела, така че ако изпратите проекта на някой, който няма достъп до референтните обекти, той ще може да ги вижда и редактира вградените повърхнини. В предишни версии той би получил модел със счупени линкове и без съответните обекти.
Data Shortcuts за коридори – В новата версия AutoCAD Civil 3D 2017 вече можете да реферирате към коридорни обекти, което значително подобрява начина на работа на проектния екип.
По-лесен достъп до реферирани обекти – Те вече могат да се обединяват в отделни директории, което помага много особено при голям брой обекти. Освен това вече могат да се селектират и обработват по повече елементи, с което значително се опростява работата.

Редакция на коридори

Feature Line като базова линия – вече не е задължително да създавате ос и нивелета за базова линия, а можете по-бързо и лесно да създавате коридорни обекти директно от Feature Line обекти.
Извличане на динамични Feature Line – Вече имате възможност да ги извличате не по единично, както досега, а в група чрез техните кодове. Освен това можете да пазите динамична връзката на получените линии с коридорния обект.
Подобряване на пресичащи се коридорни сечения в ъглите на обектите – Може би най-доброто подобрение в AutoCAD Civil 3D 2017, тъй като се създава точната геометрия на сложни само-пресичащи се коридорните обекти и не са необходими допълнителни ръчни корекции.
Експорт на солидни тела с допълнителни параметри – Подобрен е самия експорт на коридорни обекти, както и допълнителната информация, която може да послужи за изследване на модела в Autodesk Navisworks.

Координиране на данните в модела

Подобрен обмен на кръгови кръстовища с Infraworks 360 – В AutoCAD Civil 3D 2017 могат да се вмъкват интелигентни, базирани на стандарти кръгови кръстовища от софтуера за идейно проектиране Infraworks 360. Получените коридорни обекти в Civil 3D са ограничени от оси и проектни нивелети извлечени от Infraworks 360, като модела може допълнително да се изследва и коригира в Autodesk Vehicle Tracking.
Feature Line без Site – Вече можете да създавате Feature Line обекти бе да е необходимо да дефинирате Site. Разбира се съществува и старата възможност да ги добавяте към определени сайтове, за да могат да се обединяват помежду си.
Разширена библиотека за Pressure Pipe части. Също така е подобрена и връзката на тръбните обекти с Autodesk Infraworks 360 чрез SQLite база данни.