Civil 3D Subassembly Composer

Subassembly_Composer_1Autodesk Subassembly Composer представлява интерфейс за създаване и редактиране на типови напречни профили за AutoCAD Civil 3D 2010-2015 без използване на езици за програмиране. Autodesk Subassembly Composer се инсталира като допълнително приложение по време на инсталацията на AutoCAD Civil 3D и се стартира независимо от Windows Start бутона в директорията Autodesk. Може също да се пусне от C:\Program Files (x86)\Autodesk\Subassembly Composer 2015.

Интерфейсът на Subassembly Composer е разделен на няколко секции:

  • Tool Box (в ляво)- Поле с точкови, линейни и площни елементи, които се провлачват във поле Flowchart;
  • Flowchart (в средата горе) – блок-схема на последователността на точкови, линейни и площни елементи, които изграждат типовия напречен профил;
  • Preview (горе в дясно) – как реално ще изглежда типовия напречен профил (последователността от елементи), когато бъде зареден в AutoCAD Civil 3D;
  • Properties (в средата долу) – параметрични стойности на посочения в блок-схемата елемент;
  • Packet Settings, Input/Output Parameters, Target Parameters, Superelevation, Event Viewer (долу в дясно) – променящи се секции, които служат за описване на типовия напречен профил, задаване на входни и изходни потребителски параметри, проследяване на терен или ос, надвишения и показване на съобщения и възникнали проблеми в геометрията.