Създаване на кръстовище в Advanced Road Design (видео)

В това кратко видео ще представим някои базови функции за създаване на кръстовище в Advanced Road Design в среда на AutoCAD Civil 3D.

Начално изискване, за да стартираме програмата е да имаме поне един терен, ос и да сме запазили файла. В този случай създаваме две пресичащи се оси, по които да се оформи кръстовището. Избира се автоматичната функция за създаване на пътища и ARD добавя типов напречен профил по близки до терена нивелети. Програмата пита, кой е второстепенния път, за да може да оформи непрекъснатост на типовия напречен профил на главния път в рамките на ръб настилка. В представянето се включват и двата прозореца Vertical Grading , за да се представи динамичността на промяната. След това се създават автоматичните бордюрни закривявания и се представя възможността за редактиране в план и профил. Получената проектна повърхнина може да бъде представена като Civil 3D повърхнина.