Civil 3D и Map 3D сондажни бази данни (видео)

Взаимовръзка между Civil 3D и Map 3D при работа със сондажни бази данни:

  • Вмъкване на Civil 3D точки и конвертиране в блокове;
  • Привързване на сондажна база данни към блоковете в Map 3D;
  • Създаване на заявки към привързания файл и базата данни;
  • Създаване на повърхнина в Civil 3D по процентните съдържания.