AutoCAD Dynamic Block Visibility (Видео)

Как можем да използваме Visibility свойството на динамичните блокове в AutoCAD, за да групираме елементи в един общ блок: