Въведение в AutoCAD – Част 2 (Видео)

Онлайн курсът „Въведение в AutoCAD“ е безплатен начален курс в помощ на студентите, които искат да усвоят основната функционалност на AutoCAD за организация на работата, изчертаване, надписване и плотиране.

Програма на част 2:

  • Щриховане на обекти;
  • Надписване на елементите, стилове за надписване.
  • Таблици в AutoCAD;
  • Създаване и вмъкване на блокове;
  • Изгледи в хартиеното пространство и настройка на мащаба;
  • Плотиране в AutoCAD.