Пресмятане на обеми в Civil 3D (Видео)

Кратко видео за пресмятане на обеми в Civil 3D:
– Чрез Volume Dashboard;
– Чрез Sample Lines (Average Area и Composite Volumes);