Архив на: Blagoy Ovcharov

Какво ново в Civil 3D 2024

Autodesk обявиха новата Civil 3D 2024 версия с редица подобрения:

 • Улеснено зареждане и управление на Subassembly елементи в Toolspace палета на Civil 3D 2024;
 • Property Set секция в Project Explorer с поддръжка на специфични атрибути на елементите в модела;
 • Подобрени връзки в Civil 3D мрежите под налягане (колена, тройници и др.), лесно завъртане на клон и добавени нови блокове и щриховки за представяне на вертикални участъци и фитинги;
 • Подобрени настройки при импорт от ArcGIS и възможност за създаване на AutoCAD геометрия – точки, полилинии и полигони;
 • Подобрения при коридорни преходи – заключване на дължината преди отместване по пикетажа, пренареждане на листа с преходи, Zoom и Pan намиране на обект и добавена API функционалност за създаване и управление на преходи;
 • API функционалност за релсови обръщачи.

Вижте повече …

Civil 3D Cropped Surface (видео)

Кратко видео за Cropped Surface командата в Civil 3D. Можете да я използвате за изрязване на определена част от голяма повърхнина и да работите по-лесно по текущи задачи.

Изрязаната повърхнина може да се запази в:

 • Изцяло нов DWG (трябва да се избере шаблон – DWT файл);
 • Отворен на заден план модел, незаписан все още на диска;
 • Съществуващ DWG файл, записан на диска.

Какво ново в Autodesk Infraworks 2023.1

Autodesk обявиха новата версия Infraworks 2023.1 с няколко нови функции, които да улеснят работните процеси в инфраструктурния проект:

 • Срязваща равнина – Динамично променяща се равнина на срязване, перпендикулярна на направлението на изследвания инфраструктурен модел, което позволява по-лесното му изследване и взимане на решения;
 • Потребителски Revit параметрични фамилии – В новата версия Infraworks 2023.1 можете да използвате Revit фамилии като параметрични елементи на мостовата конструкция, а когато експортирате Infraworks моста в Revit модел, тези компоненти се разпознават като параметрични Revit фамилии;
 • Подобрен контрол на геометрията – Позволява създаване на потребителски колони, греди и устои на мостове със сложна геометрия в Inventor с възможност за прецизна настройка на позицията на елементите в Infraworks 2023.1

Какво ново в Civil 3D 2023.2

Autodesk обявиха новата Civil 3D 2023.2 с някои много полезни нови функции, които да оптимизират работния процес:

 • Преходи в коридорните обекти – Имате възможност безпроблемно да преизползвате различни видове коридорни преходи и чрез удобни манипулатори или табличен редактор да ги вмъквате в коридорния обект;
 • Тръби под налягане – Можете да свързвате тръби под налягане с гравитачни структури и да надписвате свойствата и на двата вида мрежи;
 • Subassembly Composer – Добавено е управление на версията на създавания компонент и е подобрена кодификацията на точкови, линейни и площни кодове чрез избор от библиотека;
 • Подобрения в представянето – В нoвата версия Civil 3D 2023.2 е оптимизирано времето за намиране и промяна на повече на брой елементи и е подобрено регенерирането на обектни надписи в следствие на Pan и Zoom;
 • Geotechnical Modeler Extension – Добавен е импорт на потребителски CSV файлове и е подобрено разпознаването на полетата;
 • В новата версия Civil 3D 2023.2 вече се поддържа Property Set и Catchment свойства в Project Explorer (допълнение за потребителите на AEC Collection).

Autodesk AEC Collection за сградно и инфраструктурно проектиране (Видео)

В този онлайн семинар разглеждаме основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk AEC Collection:

 • Revit за сградно проектиране;
 • Infraworks и Civil 3D за инфраструктурно проектиране;
 • Navisworks за изследване на моделите;
 • Autodesk Docs за обмен на данни между екипите.

Онлайн курс Civil 3D за Пътно Проектиране 18 – 21 Октомври 2022

КАД Пойнт организира четиридневен онлайн курс по Civil 3D за Пътно Проектиране от 18 Октомври (вторник) до 21 Октомври (петък) всеки ден от 09:00 до 14:00.

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 390 лв с ДДС;

Програма на курса

Технически изисквания за курса:
1. Инсталиран Civil 3D 2023 – закупен едногодишен/тригодишен лиценз, обучителна версия (за ученици, студенти, преподаватели – https://www.autodesk.com/education/home) или 30-дневна версия (https://www.autodesk.com/products/civil-3d/free-trial)

2. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.

Създаване, редакция и визуализация на улична мрежа в Civil Site Design Plus (видео)

 • Извличане на терен и карта от сателитни данни;
 • Изграждане на оси на мрежата;
 • Създаване и редакция на пътните обекти; –
 • Добавяне на бордюрни криви с геометрия в план и профил;
 • Визуалзация и анализ на уличната мрежа в Model Viewer на CSD Plus.