Онлайн семинар 25.01.2024 – BIM Collaborate Pro for Civil 3D – Колаборация на инфраструктурния екип

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на BIM Collaborate Pro for Civil 3D за екипна работа на инфраструктурните специалисти в облачната среда на Autodesk.

25 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Онлайн семинар 16.01.2024 – Работни процеси с точкови облаци в Autodesk AEC Collection

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме създаването и обработването на облаци от точки с Autodesk ReCap Pro и прехвърлянето на геометрията към Autodesk Infraworks, Civil 3D и Revit.

16 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Какво ново в Civil 3D 2024.2

Във Civil 3D 2024.2 са оптимизирани интеграцията на BIM и GIS технологиите, както и работата с коридорни обекти и техните типови напречни профили:

• Подобрена е връзката Autodesk Connector for ArcGIS с възможност за редакция на полилинии и полигони от ArcGIS и добавяне на атрибутни (Property Set) данни;
• Улеснено е добавянето и обновяването на Subassembly PKT в Toolspace лентата на Civil 3D и оттам в модела;
• Добавени са подобрения при копиране на преходни коридорни участъци (Corridor Transitions).

Създаване на солид обекти от Civil 3D повърхнини и коридори (Видео)

Извличане на AutoCAD Solid обекти от Civil 3D повърхнина и коридор:

 • Extract Solids from Surface – чрез дебелина, отстояние от ниво и между две повърхни;
 • Extract Corridor Solids – настройка по базови линии и региони, задаване и копиране на слоеве и цветове по коридорните кодове.

Излезе новият Civil Site Design Plus v24.10

Civil Survey Applications обявиха новата версия Civil Site Design Plus v24.10. Ето и по-важните нови функции и промени:

Нова команда Offset By Polyline в секцията Variations в прозореца Design Data. Вече не задължително да създавате ос (Alignment), за да отместите даден код от типовия напречен профил, а можете да изберете полилиния от модела. Като още настройки в прозореца имате:

 • Add. Offset – Допълнително уширение като цифрова стойност;
 • Max. Offset – Проверка за обхват на уширението;
 • Offset Method – Дали да се използва най-близката или най-далечната точка, когато полилинията се среща повече от един път.

Подобрения в прозореца за надвишения (Superelevation) правят по-лесна Вашата работа при прилагане на надвишения (наклони) и уширения (отстояния):

 • За да се ориентирате по-лесно, всяко начало и край крива в таблицата са оцветени в червено, а съседните криви се редуват в бяло и светло сиво;
 • При табличните уширения вече не е нужно да смятате ръчно и да попълвате всички съседни редове. Можете да оставите празен ред и CSD Plus ще го интерполира автоматично в модела;
 • Двупосочна връзка на таблицата с MS Excel.

Новият бутон „Add Regions“ в Model Builder позволява да отбележите начало и край на региона с една команда, вместо в два отделни бутона, както беше досега.

Новото 4K текстово мащабиране позволява на Civil Site Design Plus интерфейса (прозорци, падащи списъци и др.) да се визуализира коректно при смяна на разделителната способност на екрана.

Civil Site Design Plus – Част 2 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 2 от 3) се продължава с изграждане и редакция на базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Промяна на параметрите на пътния обект;
 • Редакция на земна основа;
 • Надлъжни и напречни профили;
 • Обеми и анализ на видимост;
 • Пътна маркировка.

Civil Site Design Plus – Част 1 от 3 – Видео

В този онлайн семинар (Част 1 от 3) се изгражда и редактира базов 3D инфраструктурен модел с Civil Site Design Plus. Разглежда се работа с:

 • Точки и повърхнини;
 • Оси и надлъжни профили;
 • Типови напречни профили;
 • Редакция на модела.

Какво ново в ReCap 2024

Излезе новият ReCap 2024, с който можете да извличате линейна геометрия директно в ReCap Cloud Viewer. Имате възможност да избирате характерни точкови кодове в напречния редактор, които описват линейни обекти при преместване на равнината на сечение. В Civil 3D 2024 те могат да се вмъкнат като Feature Lines със съответните кодове от ReCap.

Подобрено е също Classification управлението на различните типове сканиране за разпознаване на точки от терена.

Вижте повече …

Какво ново в Infraworks 2024

Вижте новите и подобрени функции в Infraworks 2024:

 • Представяне на котата в 2D и 3D сечения;
 • Удобно представяне на параметрите на потребителски мостови (тунелни) елементи;
 • Подобрена поддръжка на Revit фамилни компоненти;
 • Присвояване на Revit категории към Generic и Inventor елементи;
 • Ускорено обновяване на модела при промяна на геометрията на външни компоненти.

Вижте повече …