Месечни архиви: февруари 2022

Sample Lines в Civil 3D надлъжни профили (видео)

Представяне на напречни линии на оста в надлъжния профил на Civil 3D:

  • Създаване и номериране на напречни линии (Sample Lines);
  • Редове Sectional Data в Bands на надлъжния профил;
  • Добавяне на допълнителни напречни линии;
  • Визуализация на вертикалните линии на надлъжния профил.

Работа с Offset Profiles в Civil 3D (видео)

Надвишение на ръб настилка в Civil 3D:

  • Създаване на Offset Alignment с Profile настройка спрямо централна ос с нивелета;
  • Промяна на стойностите на Offset Profile по пикетажа на оста;
  • Задаване на уширение / надвишение на коридорен обект към Offset Alignment и Profile.