Месечни архиви: декември 2021

Онлайн Семинар – Civil 3D Grading Optimization (видео)

КАД Пойнт онлайн семинар за новата функционалност Grading Optimization в Civil 3D 2022 за автоматична оптимизация на терена при вертикално планиране, отводняване и при различни конструкции.

Разглеждат се три задачи в Civil 3D и се представят в Infraworks:

  • Създаване на водосборник;
  • Отвеждане на водите при соларен парк;
  • Паркинг с подпорни стени.

Civil 3D Hydraflow Express Extension (видео)

Hydraflow Express е разширение в Civil 3D, с което можете да пресмятате водостоци, шахти, канали, водосборници и друга геометрия чрез задаване на входни параметри и представяне на графика и таблица с изходните (калкулирани) стойности.

В това видео разглеждаме анализ на параметрите на водосток при зададени начални стойности на геометрията на пътя и тръбата и на количеството валежи.

Варианти (Proposals) в Autodesk Infraworks (видео)

Създаване на варианти (Proposals) в Autodesk Infraworks:

  • Master вариант, който ни предоставя Infraworks при сваляне на дадена територия чрез Model Builder;
  • Създаване на допълнителни проектни варианти и преглед на елементите в Data Sources на съответния Infraworks вариант;
  • Гледни точки (Bookmarks) и филмчета (Storyboards) са константни за различните варианти (Proposals).