Дневни архиви: 29/11/2021

Рефериращи компоненти в Civil 3D етикети (видео)

В това видео ще видите как се създават етикети в Civil 3D, които съдържат референтни компоненти, чиято цел е да прочетат информация от външни за тях Civil 3D обекти.

  • Добавяне на етикет към проектна повърхнина;
  • Добавяне на допълнителен компонент, който чете от теренната повърхнина;
  • Създаване на ос и компонент в етикета, който реферира към осовия обект.

Мрежова топология в AutoCAD Map 3D (видео)

AutoCAD Map 3D топологичен анализ на мрежи (Network Topology):

  • Създаване на мрежова топология;
  • Посока и съпротивление на елементите на топологията;
  • Най-кратък път между две точки (Shortest Path);
  • Радиално проследяване от точка (Flood Trace).