Месечни архиви: септември 2021

Какво ново в Civil 3D 2022.1

Autodesk обявиха новия Civil 3D 2022.1, който включва много нови функции и подобрения:

 1. Коридорни обекти:
  • Прилагане на шаблони – когато създавате нов коридорен обект, можете да посочите съществуващ DWG или DWT (съдържащи коридори) и да приложите техните настройки (Feature Lines, Surfaces, Slope Patterns) към новия обект;
  • Подобрен Target Mapping диалогов прозорец с разделяне в горната част на списък от елементите за уширяване и надвишение, а в долната част на прозореца – Target елементите (оси, профили и Feature линии). Избраните елементи присветват в модела, когато са избрани в списъците, а също така можете да се придвижвате в чертежа без да се налага затваряне на Target Mapping прозореца;
  • Сравняване на параметри между коридорни региони, като регионите могат да бъдат от един и същи коридор или от два различни;
  • Добавена е Rebuild All команда за ускорени промени във всички коридори;
 2. Релсови трасета:
  • Нови команди за създаване на разнообразни видове жп разминавки с представяне на траверсите, теоритичните триъгълници и границата;
  • Създаване на отклоняващи се оси и тяхното обединение със съществуващи;
  • Създаване на профили по отклоненията и обединяването им със съществуващи профили на оста;
  • Преместване на жп разминавката чрез манипулатори и обновяване на оси и профили;
 3. Тръбни трасета под налягане:
  • Подобрения при фитинги – добавяне на тапи, редуктори и тройници в края на трасето и завъртане,разместване или плъзгане на фитинга след разполагането му;
  • Подобрения при кранове – добавяне в края на трасето и завъртане,разместване или плъзгане на крана след разполагането му;
  • Подобрения при трасета – изтриване на елементи и автоматично подновяване на трасето. Всички фитинг и кранове закачени на изтрития елемент също ще бъдат премахнати;
 4. Подобрения в Grading Optimization (в Civil 3D като част от AEC Collection) – Добавени са подпорни стени към функциите за оптимизация на терена;
 5. Подобрения в Project Explorer (в Civil 3D като част от AEC Collection) – Добавени са редица инструменти за създаване, редакция и репорт на жп елементи;
 6. Подобрения в представянето на Civil 3D 2022.1 при отваряне, запис, регенериране, Data shortcuts, създаване на напречни сечения, подновяване на коридори и др;

Повече информация за новостите в Civil 3D 2022.1 можете да видите тук …


Излезе графикът на Autodesk University 2021

След две седмици започва най-голямото Autodesk обучително събитие за годината – Autodesk University 2021 и вече можете да изберете своята програма в зависимост от Вашето поле на действие.

Събитието е безплатно и са налични повече от 350 сесии на 8 езика, които обхващат както главни технологични лекции, така и специфични проекти и софтуерни решения.

Необходима е регистрация и след това да изберете Вашия личен график.