Месечни архиви: септември 2020

Civil 3D Grading Objects (Видео)

В това видео разглеждаме:

  • Създаване и редакция на Feature Line;
  • Изграждане на Grading Group по различни критерии или чрез Grading Infill;
  • Пребалансиране и редакция на откоси в Grading Group.