AutoCAD Civil 3D обеми на парцели (видео)

В това кратко филмче можете да видите как се извличат обемите на парцелните обекти от обемна повърхнина.

Забележка: Ако имате Feature Lines или Grading обекти в даден Site, трябва да създадете парцелите в отделен Site, за да не повредите геометрията на обектите.