Уебинар: Advanced Road Design for BricsCAD (видео)

На 30.10.2012 КАД Пойнт проведе Уебинар за Advanced Road Design for BricsCAD.
В този Уебинар разглеждаме някои основни функции на Advanced Road Design за BricsCAD при пътното проектиране, рехабилитацията и изграждането на кръстовища. Освен това се разглежда и пътен проект на 22 км в планински терен завършен в Advanced Road Design за BricsCAD със сложни откоси и проектирани канавки. Предлагаме на Вашето внимание видеото от Уебинара:

Вашият коментар