Редакция на съседни оси в профилен изглед в AutoCAD Civil 3D

Това е един метод за удобно проектиране на ръбовете на настилките вляво и вдясно в надлъжния профил на осовата линия.

За целата е необходимо да имате създаден надлъжен профил по главната ос, както и оси (Alignments) вляво и вдясно от нея. След това трябва да използвате командата Grading -> Create Feature Lines from Alignment и да посочите съседните оси. Трябва да зададете желаните от вас коти на върховете в ръбовете, като можете да използвате Elevation Editor на съответната линия. Това може да стане ръчно или автоматично ако ги проектирате върху създадена временна повърхнина от оста с определен наклон вляво или вдясно.

За да можете да визуализирате нивелетите на страничните оси върху профила на оста, трябва да посочите профилния изглед и да изберете от Ribbon менюто Project Objects to Profile View, след което да посочите страничните линии. Те се появяват в профилния изглед и котите на връхните точки могат да бъдат променяни директно в профила.

Вашият коментар