FDO технологията в AutoCAD Map 3D

FDO Технологията за достъп до данни е основната платформа на AutoCAD Map 3D за обмен на геоданни със стандартите на други софтуерни разработчици. Технологията FDO е внедрена в ГИС продуктите на Autodesk, но също така тя е напълно самостоятелен отворен код за всички разработчици и по този начин позволява създаването на неутрални продукти за по-лесен обмен на информацията. Чрез  FDO можете да се свържете директно с различни файлови разширения като ESRI ArcSDE и SHP, Oracle, Microsoft SQL Server и MySQL, както и към публични данни чрез WMS и WFS.

Тези източници могат да съдържат единични типове данни или комплексни информационни модели с много обекти и атрибутни таблици. Когато организирате Вашите данни чрез FDO технологията, Вие можете да работите с далеч по-обхватна информация в сравнение с традиционните DWG файлове. Класифицирането и запазването на данни чрез FDO дава допълнителни възможности за визуализация на обектите с най-разнообразни стилове, което е удобство при организацията на слоевете, смяната на цветовете, използването на прозрачност на обектите и много други  възможности за представяне на картните данни.

Вашият коментар