TRANSYT 14 – Оптимизация на транспортни мрежи

TRANSYT 14 е мощно средство за създаване на координирани мрежи и оптимизация на светофарни уредби за намаляване на забавянията и натрупванията.  TRANSYT може да се прилага както за анализ на сложни мрежи, така и за решаване на единични кръстовища.TRANSYT пресмята Индекса на Представяне (PI), като постоянно оптимизира времето за намаляване на PI до минимум. TRANSYT се използва в над 100 държави по света за подобряване на трафика в градовете.

Възможности:

 • Приоритет, смесен контрол и напълно сигнализирани кръстовища
 • Приоритет, смесен контрол и напълно сигнализирани кръгови
 • Приоритет на локални платна
 • Пешеходни пътеки
 • Моделиране на връзки, платна и трафик потоци
 • Ниво на обслужване и Капацитет на потока
 • Средства за визуализация и анимация на мрежата
 • Потребителски оптимизационни функции
 • Оптимизация на Aimsun и VISSIM мрежи
 • Импорт и експорт на SCOOT данни
 • Импорт на TRANSYT 10,11,12,13, TRANED 2 и TRANSYT 7F файлове
 • Сравняване на варианти
 • Потребителски репорти, графики и схеми
 • Вграден  HTML визуализатор, Експорт в PDF или Word формат
 • Подреждане на задачи за анализ
 • Таблична редакция на данните

Вашият коментар