Създаване, редакция и визуализация на улична мрежа в Civil Site Design Plus (видео)

  • Извличане на терен и карта от сателитни данни;
  • Изграждане на оси на мрежата;
  • Създаване и редакция на пътните обекти; –
  • Добавяне на бордюрни криви с геометрия в план и профил;
  • Визуалзация и анализ на уличната мрежа в Model Viewer на CSD Plus.