Защо да надградите Civil 3D с приложение Civil Site Design?

Civil Site Design е приложение, което се инсталира върху софтуерните продукти Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD. Съществува и като самостоятелен продукт Civil Site Design Plus (вграден в AutoCAD OEM платформа).

Ако вие използвате Civil 3D за инфраструктурно проектиране, можете значително да ускорите и подобрите процеса на проектиране чрез добавяне на Civil Site Design върху Civil 3D. Ето ги и причините да направите тази крачка:

 • Civil Site Design работи с изключително дълги трасета в един файл, съдържащ всички връзки;
 • Моделът може да съдържа многобройни кръстовища, локални платна, обръщала и други инфраструктурни елементи;
 • Няколко пъти по-бързо проектиране на големи и сложни модели в сравнение със Civil 3D;
 • Вмъкване на повърхнини и сателитни снимки и връзка с Google Earth;
 • Бързо създаване и промяна на кръгови кръстовища с вътрешен и външен кръг и вливащи се оси;
 • Civil Site Design предлага нивелета за пътни обеки, а при кръстовища обединява автоматично нивелетите;
 • Динамични бордюрни криви по радиус или съществуващи оси се добавят автоматично към модела на кръстовището;
 • Улеснено проектиране на обръщала и уширения към пътните модели;
 • Едновременно представяне и редакция в много на брой прозорци за надлъжен и напречен профил на осите;
 • Интегриран Model Viewer за визуализация и анализ на модела;
 • Бързо и лесно изчисляване на обеми по отделните пътища и табличен експорт;
 • Добавяне на пътна маркировка ръчно по пикетаж или на база анализ на видимостта;
 • Поддръжка на база данни за тръбни мрежи;
 • Проектиране и анализ на канализация;
 • Проверка за пресичане на тръбни трасета;
 • Проектиране на площни (Grading) обекти с редакция на надлъжен профил и шаблон на напречен откос към терена.

Можете да опитате 30-дневна версия тук …