Какво ново в Civil 3D 2023

Autodesk обявиха новата версия Civil 3D 2023 с редица подобрения във функционалността в различни направления:

Grading Optimization

 • Подобрява стабилността на програмата чрез намаляване броя на Feature линиите за изграждане на модела;
 • Help Center – Нов интерфейс за по-добро разбиране на функционалността с обучителни материали и пробни модели;
 • Notification Center – Информация за процесите на оптимизация;
 • Подобрени графики и Progress лента за по-добър контрол;

Мрежи под налягане

 • Търсене по ключови думи в мрежите;
 • Представяне на допълнителна Property Set информация в етикетите;
 • Подобрения при редакция в профилни изгледи;
 • Намаляване броя на чупките в трасето чрез задаване на дължини и колена;
 • Възможност за добавяне на референтен профил в профилния изглед;

Релсови пресичания

 • Информационен етикет за надвишения, в която и да е точка от пикетажа;
 • Заместване на каталог – Можете да заместите съществуващ каталог, ако трябва да поправите грешка, смените модел или подобрите функция;

Други подобрения

 • Допълнителни Property Set функции за коридорни солиди, които могат да се използват за анализ на BIM модела в Navisworks;
 • Corridor Targeting подобрения като филтриране на откосите към повърхнини и използване на специални слоеве за автоматизиране на процеса;
 • Нов обект помощна крива в Subassembly Composer за сравняване с помощна линия и точка. Допълнителни функции за запазване дават информация кога се правят промени в assembly файла.
 • Добавени са обобщаващи таблици за количества в Project Explorer;