Рефериращи компоненти в Civil 3D етикети (видео)

В това видео ще видите как се създават етикети в Civil 3D, които съдържат референтни компоненти, чиято цел е да прочетат информация от външни за тях Civil 3D обекти.

  • Добавяне на етикет към проектна повърхнина;
  • Добавяне на допълнителен компонент, който чете от теренната повърхнина;
  • Създаване на ос и компонент в етикета, който реферира към осовия обект.